50 miesięcy urlopu na dziecko?

W 2013 roku Polska staje się drugim w Europie krajem pod względem długości trwania urlopów na dziecko. Jeśli wszystko dobrze rozplanujemy, urlop macierzyński, dodatkowy urlop macierzyński, urlop rodzinny, urlop wychowawczy oraz powstający w czasie tych urlopów(!) zaległy urlop wypoczynkowy mogą trwać nawet 50 miesięcy, czyli ponad 4 lata. Jak wziąć 50 miesięcy wolnego na dziecko? Weźmy kobietę, która skończyła studia, a następnie poszła do pracy 1 stycznia 2011 roku. Nazwijmy ją panią Anią. Urlop macierzyński i wychowawczy Pani Ania zaszłą w ciążę, a termin porodu przypadł na 15 marca 2013 roku. Od razu po urodzeniu dziecka wzięła urlop macierzyński. Kobiety, które przejdą na urlop macierzyński po 14 marca 2013 roku mogą otrzymać jeszcze opcjonalny dodatkowy urlop macierzyński i urlop rodzinny. Razem te 3 urlopy trwają rok. Urlop będzie więc trwał do 15 marca 2014 roku. 15 marca 2014 przypada w sobotę, więc młoda mama może wziąć trzyletni urlop wychowawczy od 17 marca 2014 do 17 marca 2017 roku. Niewykorzystany urlop wypoczynkowy Pani Ania powinna wrócić do pracy, ale ma jeszcze niewykorzystany urlop wypoczynkowy. Pani Ania przepracowała ponad 2 lata, dzięki czemu zyskała prawo do urlopu wypoczynkowego w wymiarze 26 dni roboczych rocznie (studia liczą się jako 8 lat pracy). Załóżmy, że na początku 2013 roku wykorzystała ok. 1/4 swojego urlopu, czyli 7 dni roboczych. Z 2013 roku pozostało jej jeszcze do wykorzystania 19 dni urlopu. Na początku roku 2014 pani Ania przebywała na urlopie macierzyńskim, za co należy jej się urlop wypoczynkowy tak, jakby normalnie pracowała. Za czas na urlopie wychowawczym urlop wypoczynkowy się nie należy. Oblicza się to proporcjonalnie, a należny urlop za 2014 rok trwa 5 dni. Urlop na opiekę nad dzieckiem W dodatku pani Ani przysługują 2 dni rocznie urlopu na opiekę nad dzieckiem, które nabywa od urodzenia dziecka. Dni te nie przechodzą na kolejne lata. Urlop należny za 2014 również obliczany jest proporcjonalnie do czasu, w którym pani Ania nie była